Lezing 3 Drs. Xandra Schyns - van den Berg: Pijn en pijnbestrijding rondom de partus vanuit verschillende invalshoeken

Lezing, maandag 19 februari (afgelopen)

XANDRA SCHYNS-VAN DEN BERG is als anesthesioloog werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Ze organiseert samen met Marc Van de Velde de jaarlijkse Refresher Course Obstetrische Anesthesie en neemt deel aan activiteiten van het College Perinatale Zorg. Ze stimuleert, organiseert en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek in de obstetrische anesthesie, zowel in Nederland als internationaal.
Samen met Mark van de Velde schreef ze het boek: Anesthesie en de normale zwangerschap

Anesthesie en de normale zwangerschap.
De huiver voor te veel anesthesiologische betrokkenheid bij de zwangerschap weerhoudt professionals er vaak van zich te verdiepen in de rol en de (on)mogelijkheden van anesthesiologie tijdens de normale zwangerschap. De invloed van anesthesiologie op het verloop van een zwangerschap is nochtans niet te verwaarlozen. Anesthesiologie heeft een belangrijke ondersteunende functie wanneer er een pijnstillingsverzoek voorligt: in België is dat gemeengoed, in Nederland steeds vaker voorkomend. Daarnaast is een anesthesiologische tussenkomst soms (acuut) vereist om een goede afloop voor moeder en kind mogelijk te maken, als het fysiologische proces verstoord raakt en er complicaties optreden.

Datum: 19 februari 2018

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 15,- incl. koffie/thee

Koop uw kaarten via Van Plan

Bekijk meer lezingen , evenementen in februari