Taizéviering

Viering, zondag 30 juni (afgelopen)

Zondag 30 junil om 19.00 uur is er weer een Taize viering in de kapel van het klooster.

In deze viering worden veel Taize liederen gezongen en worden gebeden uitgesproken. De rust die van deze vieringen uit gaat, komt mede door de liederen die er gezongen worden, maar ook door de stilte momenten die er in deze viering zijn.

Wat is Taizé?
Taizé is een plaatsje wat in het zuiden van Bourgondië,Frankrijk ligt.
Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De ongeveer honderd broeders van katholieke en protestantse komaf leven er met elkaar in grote eenvoud. Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gebedsdiensten.
Vanaf het einde van de jaren vijftig vinden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning.

Zoals in Taize zingen we ook eenvoudige liederen, die herhaald worden. Er zijn momenten van stilte en voor tijd van gebed. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart.

Het Taize koor, samen met een fluitist en hoboist, staat deze avond onder leiding van dhr. Willem Zijlstra en geeft ondersteuning aan de samenzang.

U bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren.

vrij entree

Bekijk meer vieringen, evenementen in juni