Beatrix en Claustuinconcert Frysk Csardas op 25 augustus Frysk Csardas in kloostertuin

Publicaties

Onderstaande boeken zijn uitgegeven door het Karmelklooster:

 

Scherven of Bouwstenen? (2012)

Prijs: € 10,-

 

De Hemeldeur op een kier, Zuster Martina ocd, kluizenares-kunstenares (2010)

Bertha Ida van der Meer (1906-2001) was wel de meest gepassioneerde bewoonster van de Karmel van Drachten. Zij leefde er van de oprichting (1935) tot de sluiting (1993) als ongeschoeide karmelietes en bewaakte er de gestrengheid en de toewijding aan God.

Een sterke en getallenteerde vrouw, die, toen in '69 de tralies werden opgeheven -'nu raken we onze hele vrijheid kwijt'-, op zoek ging naar medestanders om een klooster van kluizenaressen op te richten. Dat lukte niet. Ze keerde naar Drachten terug en kreeg er voor zichzelf een kluis op zolder. Daar verdiepte zij haar artistieke talent, schilderde iconen, schreef brieven in vele richtingen - toch het meest aan haar beroemde broer Frits van der Meer- en bleef trouw aan haar levensideaal.

Een verborgen leven met allure, hier opgetekend uit haar dagboeken en uit brieven. Het boek toont vele illustraties van haar artistieke werk, dat tegelijk een monument is voor haar medezusters.

Prijs: €15,-

 

Dieren, Spiegel voor de ziel (2009)

Prijs: € 10,-

 

Van oude mensen, het geheim (2008)

Prijs: € 10,-

 

Wie ben ik, als niemand kijkt? (2005)

Prijs: € 10,-

 

Liefde en dood, portretten van nabij (2003)

Prijs: € 15,-

 

Karmelgezichten, 65 jaar Karmel Drachten (2001) 

Karmelgezichten is het resultaat van een expeditie van Fries- Groningse kunstenaars op zoek naar de laatste bewoners van het klooster in Drachten. Het boek ademt een persoonlijke sfeer, ook in de geschreven portretten van de zusters en de beschrijving van hun laatste weken in Friesland: afscheid en nabijheid.

Als geheel is het boek een hommage aan sterke volhardende vrouwen, die ieder een eigen beleving hebben van hun roeping: een leven in afzondering, verbonden met God en wereld door het gebed.

Hoofdstukken over de spiritualiteit van de Karmel, architectuur en regelgeving rond het stichten en sluiten van dit laatste slotklooster in Noord-Nederland geven het boek een robuust kader.

prijs: € 10,-

 

De boeken zijn te bestellen via onderstaand contactformulier en kunnen per post worden toegezonden.

Daarnaast zijn de boeken te koop in het winkeltje van de Karmel.

Contactformulier