Zusters Karmelietessen Drachten

Im memoriam: Jan Hofstra

                                                                                                       Drachten, 14 april 2015

Geachte lezer,

We hebben een verdrietig bericht voor u.

Op Witte Donderdag is Jan, tijdens  het voorgaan in de avondmaalsdienst in Gytsjerk, onwel geworden en per ambulance naar het MCL gebracht. Die zelfde avond horen wij van de artsen het bittere nieuws, dat er geen hulp meer geboden kan worden. Ons hart huilt. Het is ongelofelijk. We troosten ons dat het gebeurde te midden van zijn gemeente en dat hij niet alleen was. Op Stille Zaterdag is Jan overleden.

Met verdriet in ons hart pakken we de draad weer op en zetten de activiteiten in het Karmelklooster voort. Met u en alle andere gasten. Dat geeft ons steun en afleiding.  Schroom daarom niet om afspraken en reserveringen te maken.

Het geeft ons moed en vertrouwen voor de toekomst.

Graag tot ziens in het Karmelklooster,

met hartelijke groet,

Ietje Hofstra   

 


Op Stille Zaterdag is onverwacht overleden mijn allerliefste Jan, onze papa en opa

dr. Jan Hofstra


* Groningen, 30 mei 1945                    † Leeuwarden, 4 april 2015


predikant in Augustinusga, Drachten en de Gemeente Trynwâlden
reisondernemer Jan Hofstra Reizen
directeur Karmelklooster Drachten

 

 

 

 

Friesch Dagblad, 7 april 2015

Jan Hofstra (1945-2015), bevlogen predikant én ondernemer

 

In memoriam

Hanneke Goudappel

 

Op Stille Zaterdag, 4 april jongstleden, is predikant, pastor en ondernemer dr. Jan Hofstra uit Drachten overleden. Hij is 69 jaar geworden.

Jan Hofstra werd geboren op 30 mei 1945 in Groningen. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 1972 hervormd predikant te Augustinusga. Hofstra kon in deze kleine gemeente niet al zijn energie kwijt, vertelde hij in een interview in dagblad Trouw in 2001. Tijdens periodes van onbetaald verlof – eerst drie weken, later drie maanden – organiseerde hij reizen naar Taizé, Oostenrijk en Zwitserland. Door contacten met Regnerus Steensma (1937-2012) van de Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseerde hij later onder de noemer Zwerven langs kerken reizen door heel Europa.

In 1978 besloot Hofstra om fulltime aan de slag te gaan als reisorganisator. De laatste jaren begeleidde hij nog geregeld reizen voor het Fries leerhuis Olterterperkring.

Van 1980 tot 1985 was Jan Hofstra docent geschiedenis van de Vroege en Oosterse Kerk aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Dat sloot mooi aan bij mijn reizen in die tijd, naar Servië en naar de schitterende orthodoxe kloosters van Athos”, zei hij in Trouw.

In 1985 werd Hofstra opnieuw gemeentepredikant, in Drachten-Zuid, voor een periode van vijf jaar. Toen hier in 1990 ruimte kwam voor een fulltime predikant vroeg Hofstra vrijwillig emeritaat aan, al was dat een moeilijke beslissing. Hij breidde zijn reisactiviteiten uit en voegde aan zijn reisbureau een moderne touringcar-onderneming toe. Hij had onder meer een indrukwekkende verzameling historische Zwitserse autobussen en een historische Zwitserse boot. Sinds februari dit jaar verzorgt Dalstra Reizen de exploitatie van oldtimerbussen van Hofstra Reizen.

 

Karmelklooster

Hofstra wilde zich echter niet alleen met reizen bezighouden. Toen in 1993 het Karmelklooster te koop kwam, diende hij een plan in voor de exploitatie van het klooster als studie- en bezinningscentrum. Uit dertig gegadigden kozen de karmelietessen zijn plan. Jan en Ietsje Hofstra wilden de geestelijke waarde en de architectuur van het voormalige Karmelietessenklooster zoveel mogelijk bewaren. Bezoekers kunnen er tot op de dag van vandaag terecht voor rondleidingen, retraite, bruiloften, conferenties, studiemiddagen en exposities.

Hofstra was zelf ook bekend met het kloosterleven. ,,Het kloosterleven trekt mij om de stilte en de regelmaat en de toewijding. Toch ben ik ‘in de wereld’ gebleven, ben ik meer op een actief leven in de wereld ingesteld”, zei hij in een interview in het Friesch Dagblad in september 2008 ter gelegenheid van zijn promotie op het werk van Leontius van Neapolis over Symeon de heilige dwaas. Hij was al sinds 1980, met lange tussenpozen, bezig met zijn promotieonderzoek.

Dirigent en musicus Chris Fictoor, vriend van Hofstra en geassocieerd lid van de karmelieten, leerde Hofstra kennen via het Karmelklooster. ,,In 2002 begonnen we als karmelieten in Noord-Nederland het convent Karmel-Noord. We kregen een hechte verbinding met het Karmelklooster en met Jan en Ietsje”, vertelt Fictoor. Ook deelden ze hun belangstelling voor mystiek. De mystici, de oosters-orthodoxe spiritualiteit en de iconografie speelden een belangrijke rol voor Hofstra. ,,De mystiek van Jan was niet zweverig. Nee, het was geleefde spiritualiteit. Hij werd daarbij geïnspireerd door de spiritualiteit van de benedictijnen. Het ora et labora (bid en werk) en prudentia tekenden zijn spiritualiteit.”

Fictoor typeert Hofstra als ,,bezielde visionair” en ,,prudent mens”. ,,Altijd zorgvuldig, en relativerend in wijsheid. Typerend voor hem is zijn glimlach van mildheid en relativering. ‘Neem het niet zo zwaar op, er is een grotere werkelijkheid’, zo stond hij in het leven.”

 

Markant

In 2012 werd Hofstra naast zijn werk voor het Karmelklooster voor 0,4 fte predikant van de Protestantse Gemeente Trynwâlden. Hier vierde hij vorig jaar maart zijn veertigjarig ambtsjubileum. ,,Jan Hofstra was een markante persoonlijkheid”, zegt ds. Hille Vlasman, die zijn collega was in de Protestantse Gemeente Trynwâlden. ,,Hij was een uiterst erudiet, belezen man. Ik noemde hem de pater familias van ons team. Die rol had hij voor ons als collega's.”

Hofstra was van plan tot zijn zeventigste, op 30 mei aanstaande, predikant te blijven in de Trynwâlden. Het liep anders. Tijdens de Stille Donderdagviering in de Martinuskerk in Gytsjerk werd Hofstra tijdens de avondmaalsviering onwel. Hij werd naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden gebracht en overleed daar zaterdagochtend aan de gevolgen van een hersenbloeding.

,,Zijn overlijden komt voor ons allen heel abrupt”, zegt Vlasman. ,,Hij overleed haast in het harnas. Tot het einde toe was hij met passie bezig. Hij gaf zich in alles helemaal. Of het nu in zijn werk in de gemeente was, in het Karmelklooster, of voor zijn busreizen.”

,,Zijn kracht was – en dat kwam ook in zijn laatste verkondiging nog naar voren – dat hij op een heel passende wijze de actualiteit in zijn verkondiging meebracht”, schetst Vlasman. ,,Op een manier die altijd tot nadenken stemde. In zijn laatste meditatie, afgelopen donderdag, had hij het over Eén die zijn leven gaf voor velen, ten opzichte van één die zijn leven nám met vele anderen. Daarmee doelde hij op de co-piloot van het neergestorte vliegtuig in Frankrijk. Op zo’n moment merkte je: hij raakte snaren en gaf mensen iets mee dat ze konden toepassen in hun persoonlijke leven. Dat was zijn kracht.”